Performans
2010 / 25′

Drevesa je vaja iz želje po trajnosti. Telesa-drevesa, postavljena na glavo, stoja na glavi, sprevračanje prostora in preizpraševanje časa. Kako dolgo lahko telo zdrži? Delo raziskuje poti, ki omogočijo telesu, da vztraja, zdrži in razvija svoje sile.
Telo, postavljeno na glavo, daje občutek, da je čas delovanje. In zaradi želje po trajnosti spremeni samo sebe v delovanje. Trajnost kot sobivajoče bitje.
Zamisel, da bi performans Drevesa na delavnici predstavila lokalnim umetnicam in umetnikom, se je rodila iz želje po razširjanju razprave o performansu in kot možnost intervencije ne samo v mestni urbani pokrajini, temveč tudi možnost deljenja procesa, prakse in estetike.
Performans Drevesa ustvarja začasne pokrajine, metaforična drevesa v mestu, ki v stiku z mestnimi prebivalci postanejo bolj učinkovita. Sodelovanje lokalnih umetnic in umetnikov v performansu je način spodbujanja izmenjave, okolja med performansom in mestom, pa tudi način ustvarjanja in absorbiranja novih pomenov v lokalnem kontekstu. (Clarice Lima)

Organizacija: Mesto žensk.

——————————————————————————————————————————————————

Functionality
2010 / 25′

Trees (Árvores) is an exercising in the motivation for permanence. Human body-Trees upside down, headstanding, reversing house and questioning time. How long can a physique handle it for?
The work explores the attainable approaches for a physique to resist, to persist, and to endorse potencies. The physique upside down offers the perception that time is the action itself. And it turns itself into action in its motivation for permanence. Permanence as a co-current becoming.
The idea to express the ÁRVORES effectiveness as a result of a workshop with local artists emerged as a motivation to broaden the dialogue about permanence and as a risk for interfering not only in the city’s urban landscape but also, as a result of the risk of the sharing system, its follow and aesthetics.
The effectiveness ÁRVORES produces momentary landscapes, metaphorical trees in the town, which develop into more efficient as a result of make contact with with its inhabitants. Bringing local artists into the effectiveness is a way to promote an trade, an natural environment in between effectiveness and the town, as properly as to generate and absorb new meanings inside the local context. (Clarice Lima)

Organisation: City of Women of all ages.

Likes: 11

Viewed:

source